Misvattingen | Symptomen | Risicofactoren | Onderzoeken | Tips

Algemeen

Op menig website met informatie over psychische klachten na een bevalling wordt kraambedpsychose - ook wel 'postpartum psychose' genoemd - als een verergerde vorm van een postpartum depressie beschreven. Moeders worden hierdoor onnodig angst aangepraat.


Daarom is het nodig dat de huidige misvattingen over kraambedpsychose duidelijk beschreven worden.


Psychotische ervaringen worden gekenmerkt door hallucinaties, wanen en verward denken. Deze symptomen zijn niet direct waarneembaar, dus het is lastig hoe je beginnende psychotische klachten kunt herkennen.


Moeders die dit na hun bevalling meemaken, worden vaak niet begrepen. Naasten weten niet wat er met de moeder gebeurt, maar ook zorgverleners hebben vaak geen begrip voor wat een moeder doormaakt.

Psychiatrie Erasmus MC

(0031) 10 - 704 01 39