Misvattingen | Symptomen | Risicofactoren | Onderzoeken | Tips

Doelstellingen

Steun

Van de ene op de andere dag worden kraamvrouwen ontoerekeningsvatbaar verklaard, willen ze zichzelf of hun kindje iets aandoen, hebben ze een schuldgevoel naar hun naaste familieleden en blijven hangen in hun verdriet. De schaamte is enorm, dus het gevolg is dat ze zwijgen. Deze moeders, en hun naaste familie, kunnen wel wat steun gebruiken.


Verbinding

Een belangrijke reden voor deze website is om lotgenoten informeren en hen met elkaar te verbinden. Nu gebeurt dat op twee manieren: de jaarlijkse contactdag en een besloten groep op Facebook. Het is belangrijk om naar de ervaringen van moeders te luisteren, maar ook dat ze zich in elkaars ervaringen herkennen.


Bekendheid

Het is de bedoeling om meer bekendheid aan kraambedpsychose te geven. Uit de ervaringsverhalen van lotgenoten blijkt dat er momenteel heel veel misgaat, simpelweg omdat de meeste hulpverleners het niet herkennen. Vaak wordt gedacht dat het een verergerde vorm van een postpartum depressie ( = postnatale depressie) is, met als gevolg een verkeerd behandelplan en onbegrip bij anderen.


Bewustwording

Kraambedpsychose komt relatief weinig voor, ongeveer 1 a 2 op de 1000 pasbevallen moeders. Realiseer je dat honderden moeders per jaar hiermee te maken krijgen. Het is een heftige en afschuwelijke situatie waar een moeder en haar gezin in terechtkomen.


Informatiebron

Moeders die een kraambedpsychose hebben meegemaakt hebben veel vragen. Ze hebben informatie nodig over het al dan niet geven van borstvoeding in combinatie met bepaalde medicatie of over hoe ze hun ervaringen op een gezonde manier kunnen verwerken. Vanwege de heftige ervaring kan er eventueel hechtingsproblematiek tussen moeder en kind ontstaan.


Stigmatisering

Het doorbreken van de negatieve sfeer rondom psychose is een belangrijke doelstelling. Moeders kunnen met zoveel vooroordelen te maken krijgen dat ze niet weten hoe ze daarmee moeten omgaan. Een kraambedpsychose doormaken is al erg zwaar, stigmatiserende opmerkingen maken het zeker niet gemakkelijker. Bij veel mensen bestaat de gedachte dat moeders het aan zichzelf te danken hebben door onder andere het gebruik van drugs en alcohol. Dat idee is nergens op gebaseerd. Een kraambedpsychose kan elke pasbevallen moeder overkomen.


Psychiatrie Erasmus MC

(0031) 10 - 704 01 39