Misvattingen | Symptomen | Risicofactoren | Onderzoeken | Tips

Kenniscentra

Erasmus MC - Kenniscentrum Zwangerschap & Psychiatrie


In de periode na de bevalling, de postpartum periode, zijn vrouwen kwetsbaar voor het ontwikkelen van een psychiatrische aandoening of het verergeren van een al bestaande psychiatrische stoornis. Ook is bekend dat opname in de psychiatrie bij vrouwen vaker in de postpartum periode voorkomt, dan op enig ander moment in hun leven.


Kraambedpsychose wordt door het Erasmus MC wetenschappelijk onderzocht en heeft een duidelijk behandelplan en voorgeschreven medicatie. Daarmee is het Erasmus MC in de wereld toonaangevend op dit gebied en onderscheidt zich daarmee van andere oorzaken die tot een psychose kunnen leiden. De hypothese is dat de oorzaak voor het ontstaan ervan in het immuunsysteem ligt.


POP Poli


De POP-poli adviseert zwangere vrouwen met een psychiatrische aandoening over behandelings-mogelijkheden gedurende de zwangerschap en postpartum periode. Om dit advies zo passend mogelijk te maken voor iedere individuele patiënt en het toekomstige kind, bestaat dit multidisciplinaire team uit een psychiater, gynaecoloog en kinderarts.


Elke specialist informeert de patiënt vanuit zijn eigen invalshoek, waarbij zowel de risico’s van een onbehandelde psychiatrische ziekte als de voordelen en risico’s van een behandeling worden gewogen en toegelicht.


Kenniscentrum Bipolaire stoornissen


Het Kenniscentrum Bipolaire Stoornissen stelt zich tot doel om in Nederland de zorg voor mensen met een bipolaire (manisch-depressieve) stemmingsstoornis te verbeteren, en de meest actuele kennis over deze aandoening te vergaren, te ontwikkelen en te verspreiden.


Landelijk Kenniscentrum Psychiatrie en Zwangerschap (LKPZ)


Het LKPZ is een gezamenlijk initiatief van professionals die werkzaam zijn binnen het gebied van psychiatrie en zwangerschap. Dit kenniscentrum is opgericht uit een groeiende behoefte van zowel patiënten als behandelaren om op te hoogte te blijven van de meest recente inzichten en behandelmogelijkheden op het gebied van de zwangerschapsgerelateerde psychiatrie.

Psychiatrie Erasmus MC

(0031) 10 - 704 01 39