Misvattingen | Symptomen | Risicofactoren | Onderzoeken | Tips

Opname

Babykamer


Als hulp voor psychiatrische problemen in de thuissituatie niet voldoende is, kan een opname van de moeder samen met haar baby nodig zijn. De babykamer is speciaal ingericht voor het verblijf en de verzorging van baby’s.


Het uitgangspunt is dat de moeder zoveel als mogelijk en verantwoord is, haar baby verzorgt. Echter, zeker in het begin van de opname, zal de verzorging gedeeltelijk worden overgenomen door de verpleegkundige van de babykamer. Deze mogelijkheid wordt geboden op de afdeling Psychiatrie van het Erasmus MC, het Regionaal Psychiatrisch Centrum in Woerden (RPCW) en het RGC in Apeldoorn.


Foto's


Onderstaande foto's geven een bijzondere indruk van de babykamer in het Erasmus MC, op de gesloten afdeling Psychiatrie. Normaal gesproken is het niet mogelijk om hier opnames te maken, omdat er moeders met kinderen aanwezig zijn. Dit in verband met hun privacy. De foto's zijn uit mijn eigen collectie en zijn met toestemming van het Erasmus MC op deze website geplaatst. Het is dus niet toegestaan om deze te gebruiken voor andere doeleinden.

Psychiatrie Erasmus MC

(0031) 10 - 704 01 39