Misvattingen | Symptomen | Risicofactoren | Onderzoeken | Tips

Risicofactoren

Omgevingsfactoren

Elke zwangere vrouw kan na de bevalling een kraambedpsychose krijgen. Sociaal-economische klasse, een hoog stressniveau en het hebben van jeugdtrauma’s lijken geen invloed te hebben op het al dan niet ontwikkelen van deze aandoening. Ook maakt het niet uit of een vrouw een psychiatrisch verleden heeft.


Risicofactoren

Voor het ontwikkelen van een kraambedpsychose zijn de volgende vier risicogroepen beschreven:


  • zwangerschap van een eerste kind
  • een bipolaire stoornis
  • een familielid met een bipolaire stoornis
  • vrouwen die een eerdere kraambedpsychose hebben meegemaakt


Eén tot twee op de 1000 bevallingen leidt tot een kraambedpsychose. De kans is het grootst bij de bevalling van het eerste kind. Wanneer je al eerder een kraambedpsychose hebt gehad, wordt de kans op een herhaling bij de volgende bevalling geschat op 75 tot 90 procent. Daarom is het voor deze groep vrouwen verstandig zich tijdens de zwangerschap te laten monitoren.

Psychiatrie Erasmus MC

(0031) 10 - 704 01 39