Misvattingen | Symptomen | Risicofactoren | Onderzoeken | Tips

Diagnose

Verkeerde diagnose


Nog niet zo lang geleden werd bij vrouwen die een kraambedpsychose kregen standaard een bipolaire stoornis gediagnosticeerd. Zij moesten daarop hun leven lang medicijnen blijven innemen. Het onderzoek van Veerle Bergink heeft ertoe geleid dat het gangbare idee dat alle vrouwen die zo'n psychose krijgen bipolair zijn, van tafel is geveegd. Grofweg de helft van de vrouwen die een kraambedpsychose heeft gehad, ontwikkelt na de behandeling geen nieuwe psychiatrische aandoening.


Aparte diagnose


Toch is dit nieuwe inzicht nog niet goed verspreid in de geestelijke gezondheidszorg. Het is daarom van belang dat deze nieuwe kennis goed gecommuniceerd wordt, zodat vrouwen niet onnodig een verkeerde diagnose krijgen toegekend en overbodig aan de medicatie worden gezet. Bergink pleit er voor om kraambedpsychose als aparte diagnose op te nemen in de DSM, het classificatiesysteem voor psychische stoornissen dat gebruikt wordt in de psychiatrie.


Zeldzame aandoening

Eind april 2015 nam de VSOP, een organisatie die zich inzet voor zeldzame en genetische aandoeningen, contact op voor een zogenaamde NFU-toetsing. Via deze NFU-toetsing zou een informeel oordeel gegeven mogen worden over het kenniscentrum Erasmus MC, specifiek voor kraambedpsychose. Deze toetsing vindt plaats vanuit medisch-wetenschappelijk perspectief Ʃn patiƫntenperspectief.


In mei 2015 is Stichting Me Mam opgericht, een platform voor moeders die met ernstige psychische klachten te maken krijgen.

Psychiatrie Erasmus MC

(0031) 10 - 704 01 39